การบริการของโรงพยาบาล

 

----โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการครบวงจรทางด้านการรักษาทางระบบประสาท โดย แพทย์ พยาบาล และทีมงานการรักษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการตรวจ.......
1. ประสาทวิทยาโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ลมชัก สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว ตาปิดไม่สนิท ภาวะติดเชื้อในสมองในสมอง และไขสันหลัง
2. ประสาทศัลยศาสตร์ ผ่าตัดเนื้องอกสมองและไขสันหลัง เลือดคั่งในสมองและไขสันหลัง กระดูกสันหลังทับเส้นประสาท
3. โรคทางอายุรกรรมทั่วไป ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอายุรกรรมทั่วไป
4. กายภาพบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดคอ เอ็นและกล้ามเนื้ออักเสบ
เปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ
5. อาชีวบำบัด กิจกรรมบำบัด ฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน การติดต่อสื่อสาร กระตุ้นการกลืน ฝึกทักษะต่างๆ การติดต่อสื่อสาร กระตุ้นการรับรู้และสติปัญญา
6. คลินิกความจำ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความทรงจำบริการทุกวันพฤหัสบดี 08.30 – 12.00
7. Day care หรือศูนย์บริการเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วย เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ค่าบริการวันละ 300 บาท
8. บริการทันตกรรมและศัลยกรรมช่องปาก
9. บริการตรวจวินิจฉัยเอ็กซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์ ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจทางห้องปฎิบัติการ
10. คลินิกหัตถบำบัด (นวดแผนไทย)
บริการทุกวัน   จันทร์ – ศุกร์       08.30 – 20.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์   08.30 – 16.30 น.     

  • ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท
  • บริการรับผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้โดยสะดวกรวดเร็วและให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง
  • มีห้องพักพิเศษจำนวน 34 ห้องพร้อมห้องระดับ วีไอพี จำนวน 2 ห้อง

 

คลินิกผู้ป่วยกลางวัน Day Care Clinic


----ศูนย์บริบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งบางครั้งมีกิจธุระจำเป็น ทำให้ไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยตามปกติได้ หลายๆครั้งที่มักพบว่าผู้ที่เราไว้ใจให้ดูแลผู้ป่วยในระหว่างที่เราออกไปทำกิจธุระไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยอย่างที่เราคาดหวังได้และบางครั้ง ผู้ป่วยก็ไม่ได้รับการดูแลอย่างดีเท่าที่ควรการดูแลผู้ป่วยที่เราคิดว่า“ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร” ก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นนอกจากจะไม่มีผลดีต่อผู้ป่วยแล้วยังอาจส่งผลถึงสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย
“ศูนย์บริบาลผู้ป่วย”เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยแทนในช่วงวันเวลาที่ท่านมีกิจภาระที่จำเป็น “ศูนย์บริบาลผู้ป่วย”  ให้บริการโดยทีมงานสหวิชาชีพประสาทวิทยาที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย “เรารู้ว่าผู้ป่วยต้องการอะไรและรู้ว่าจะให้บริการอย่างไร”เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการดูแลภายในสิ่งแวดล้อม

ที่ถูกจัดให้เป็นสถานที่พักอาศัยอย่างปลอดภัย

“ศูนย์บริบาลผู้ป่วย” เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ –อาทิตย์และวันหยุดราชการ โดยเสียค่าบริการวันละ 300 บาท และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
“ความพอใจของท่าน คือบริการของเรา ความพอใจของเรา คือการได้แบ่งเบาภาระของผู้ดูแล”

ศูนย์บริบาลระยะยาว Long Term Care


----เรารับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่มีปัญหาในการดูแลที่บ้าน หรือ ขาดคนดูแลเรารับบริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเรารับบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (ทีไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ) ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ ของทีมวิชาชีพที่ประกอบด้วย....อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้
----เราพร้อมที่แบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยบริการที่ครบวงจร เช่น กายภายบำบัด/นวดแผนไทย กิจกรรมฝึกทักษะตามความเหมาะสม กิจกรรมกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา
----เราจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งดูแลด้านความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด

----การให้บริการ Service
จำนวนเตียงทั้งหมดรวม   20 เตียง
ห้องพิเศษ เตียงคู่ จำนวน 4 ห้อง 8 เตียง
ห้องรวม  12 เตียง
----อัตราค่าบริการ
รายวัน เริ่มต้นที่  700 บาท/วัน
รายเดือน เริ่มต้นที่ 18,000/เดือน
อัตราขึ้นกับระดับการช่วยเหลือตนเองได้ของผู้รับบริการ และประเภทห้องพัก

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ต้องปรับปรุงแสดงผล Poll ทั้งหมด