โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 23-03-2566

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายในโรงพยาบาล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566