โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566

วันที่ 25-03-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงรัชนีกร จำเริญทรัพย์ไพศาล นายแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอัญชนา แก้วคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางเบญญา กาคำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566