โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เปิด หวอ วิ่ง THE AMBULANCE RUN 2023 ส่งต่อการให้...เพื่อหลายชีวิต”

วันที่ 26-03-2566

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “เปิด หวอ วิ่ง THE AMBULANCE RUN 2023 ส่งต่อการให้...เพื่อหลายชีวิต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อนำรายได้ร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี มีนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กล่าวรายงาน และมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ คณะผู้บริหารกรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566