โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”🎉 🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
แด่…แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบกรมการแพทย์ ตามค่านิยม MOPH DMS ประจำปี 2564
🔸ประเภท M : Mastery เป็นนายตนเอง 🔸"


🎥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขอนำเสนอคลิปให้ความรู้เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2566 🧠 World Stroke Day 2022 🧠
📌“ความสำคัญของการรับประทานยาโรคหลอดเลือดสมอง”💊
📌“อาหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”🥗ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 28-03-2566
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 28-03-2566
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
ประกาศโรงพยาบาล
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

บุคคลภายนอก
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล