Banner Slider Demo - Jssor Slider, Carousel, Slideshow with Javascript Source Code

 
ประกาศ ขอชี้แจงกรณีที่มีข่าวในสังคมออนไลน์ >>ดูรายละเอียด
stroke
Bootstrap Slider

ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นไม้ของพ่อ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ
 
เรื่อง กิจกรรม “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง” Update : 11-10-2560
ดูรายละเอียด..
การประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ Update : 10-10-2560
ดูรายละเอียด..
  การรับมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่    Update :09-10-2560
  แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่    Update :05-10-2560
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง    Update :05-10-2560
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐    Update :02-10-2560
  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย    Update :28-09-2560
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน

เอกสารประกอบการสอน EBP วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมการแพทย์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

เชิยชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คำแนะนำในการเข้าพักศูนย์บริบาลระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

คู่มือการให้บริการ : การเข้ารับการให้บริการศูนย์บริบาลระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ หมดความจำเป็นใช้ในราชการ

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลรัฐ Matching Fung ระยะที่ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานซื้อชุดนำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับงานจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วย และเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
....ข่าวประกาศทั้งหมด

ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
....ข่าวประกาศทั้งหมด

    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม

. .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?