ระบบสมัครงานออนไลน์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่


ตำแหน่ง เอกสารประกาศวันที่ วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ปิดรับสมัคร
วิศวกร 2024-06-05 2024-06-16
เลือกตำแหน่งที่สมัครงาน


ค้นหาข้อมูลการสมัคร
ท่านใดที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานออนไลน์ไม่ครบ กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ hrcmneuro@gmail.com

เมื่อท่านส่งเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เบอร์โทร 053-920200 ต่อ 251