โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


 • ศูนย์บริบาลระยะยาว Long Term Care (ปัจจุบันอยู่ในระหว่างปรับปรุงสถานที่)

  ----เรารับดูแลผู้ป่วยที่ต้องการพักฟื้นที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่มีปัญหาในการดูแลที่บ้าน หรือ ขาดคนดูแลเรารับบริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเรารับบริการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (ทีไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องกระตุ้นหัวใจ) ด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพที่มีคุณภาพ ของทีมวิชาชีพที่ประกอบด้วย....อายุรแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้ช่วยเหลือคนไข้
  ----เราพร้อมที่แบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยบริการที่ครบวงจร เช่น กายภายบำบัด/นวดแผนไทย กิจกรรมฝึกทักษะตามความเหมาะสม กิจกรรมกลุ่มทั้งภายใน และภายนอกสถานที่ การให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา
  ----เราจัดสถานที่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกตลอดทั้งดูแลด้านความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด เราพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด
  ----การให้บริการ Service จำนวนเตียงทั้งหมดรวม 20 เตียง ห้องพิเศษ เตียงคู่ จำนวน 4 ห้อง 8 เตียง ห้องรวม 12 เตียง
  ----อัตราค่าบริการ รายวัน เริ่มต้นที่ 700 บาท/วัน รายเดือน เริ่มต้นที่ 18,000/เดือน อัตราขึ้นกับระดับการช่วยเหลือตนเองได้ของผู้รับบริการ และประเภทห้องพัก

 • คลินิกความจำ

  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการคลินิกความจำ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม มีลักษณะอาการหลงลืม สับสนเรื่องเวลา/สถานที่ มีปัญหาด้านการพูด ไม่สนใจดูแลตัวเอง จำญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทไม่ได้ อารมณ์ฉุนเฉียว ก้าวร้าว และซึมเศร้า “เราช่วยคุณได้”
  ______บริการตรวจรักษาด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาท คลินิกความจำเปิดให้บริการทุกๆวันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์
  ______ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องตรวจทางคลินิก ชั้น ๒ อาคาร ๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๐ หรือ ๓๒๘

   

 • คลินิกกระดูกสันหลัง

  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกกระดูกสันหลัง” สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดเอว ปวดร้าวลงขา หมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท บริการตรวจรักษาด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจะให้การดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย คลินิกกระดูกสันหลังเปิดให้บริการ ทุกๆวันพุธของแต่ละสัปดาห์
  _______ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องตรวจทางคลินิกชั้น ๒ อาคาร ๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๐ หรือ ๓๒๘

 • หัตถบำบัด

  โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการนวดแผนไทย หรือ คลินิกหัตถบำบัดให้บริการนวดด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านหลักสูตรนวดแผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หยุดวันนักขัตฤกษ์
  อัตราค่าบริการ - นวดตัว + ประคบ ๒๕๐ บาท/๑.๔๐ ชั่วโมง - นวดเท้า ๑๕๐ บาท/ชั่วโมง โปรโมชั่นพิเศษ
  - นวด ๒ ชั่วโมง ทั้งนวดตัว นวดเท้า และประคบสมุนไพร ครบศาสตร์การนวด จ่ายเพียง ๓๐๐ บาท

 • คลินิกฝังเข็ม

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๕๓ – ๙๒๐๒๐๐ ต่อ ๒๓๑ , ๓๐๔
  เข็มที่ใช้ฝัง
  _______เข็มที่ใช้ฝัง เป็นเหล็กสแตนเลส ไม่เป็นสนิม มีขนาดเล็กและบางมาก ปลายเข็มไม่กลวงไม่มีรู ได้รับการทำความสะอาดจนปลอดเชื้อและบรรจุแผงจากโรงงาน ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยไม่นำกลับมาใช้อีก
  ความรู้สึกขณะฝังเข็ม
  _______เจ็บเล็กน้อย เมื่อเข็มผ่านผิวหนังจะหายเจ็บ เมื่อถึงชั้นใต้ผิวหนัง ชา,ตื้อ,หนัก,ร้าว เมื่อถึงจุดฝังเข็มไปตามทางเดินของเส้นลมปราณ
  ข้อควรปฏิบัติก่อนมาฝังเข็ม 1. ควรรับประทานอาหารมาก่อน
  2. ควรปัสสาวะ อุจจาระให้เรียบร้อยก่อน
  3. ไม่อดหลับ อดนอน
  4. ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่รัดแน่นเกินไป
  5. แจ้งประวัติโรคประจำตัว ประวัติการตั้งครรภ์ ประวัติการผ่าตัด และประวัติยาที่ใช้อยู่ให้แพทย์ทราบ
  ข้อห้ามในการฝังเข็ม 1. เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือด
  2. รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือด
  3. ป่วยเป็นโรคที่ต้องรักษาโดยการฝังเข็มเท่านั้น
  4. ตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแท้ง
  ผลข้างเคียงของการฝังเข็ม 1. ความเจ็บปวดมาก/น้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ฝังเข็ม
  2. ขณะฝังเข็มอาจมีอาการหน้ามืด วิงเวียน หรือเป็นลมได้
  3. การฝังเข็มอาจทำให้เกิดรอยฟกช้ำหรือห้อเลือดได้
  4. หลังฝังเข็มอาจมีอาการปวด ความหนักหน่วง หรือความอ่อนแรงของส่วนที่ฝังเข็มถือเป็นอาการปกติได้
  การฝังเข็ม - ความถี่ขึ้นอยู่กับโรคแต่ละโรคไม่เหมือนกัน
  - ฝังเข็มสัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง หรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นกับโรคที่เป็น
  - ฝังเข็มทั้งหมด ๑๐ ครั้งต่อโรค หรือมากกว่า ขึ้นกับโรคที่เป็นและควรปรึกษาแพทย์
  - ฝังเข็มแต่ละครั้งใช้เวลานาน ๒๐ – ๓๐ นาที
  - ฝังเข็มแต่ละครั้งไม่ควรทำหลายโรค
  - ตำแหน่งการฝังเข็มและจำนวนเข็มขึ้นอยู่กับโรคของผู้ป่วย
  - หลังฝังเข็มอาจมีอาการต่อเนื่องได้ เนื่องจากร่างกายอยู่ในการปรับดุลและจะหายไปเอง
  อัตราค่าบริการ แบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครั้งละ ๓๐๐ บาท
  ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิ์การรักษา