โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์
วันที่:   15-01-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) นำโดยนายบัญชา อาภาศิลป์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ นำโดยนางศรีปัญญา วัชนาค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนความก้าวหน้าตำแหน่งข้าราชการในสังกัดกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑