โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1
วันที่:   19-01-2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และทีมจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ( สำนักวิชาการเขตสุขภาพที่ 1 ) กรมการแพทย์ และนายแพทย์อภิสิทธิ์ ใบไม้ จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา