โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง
วันที่:   17-01-2561

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ พระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑