โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่:   25-01-2561

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเข้าศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยมีนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่