โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
วันที่:   29-01-2561

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ นำโดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โดยมีบุคลากรในกลุ่มภารกิจระดับหัวหน้างานและระดับปฏิบัติงานเข้าร่วม และนำเสนอแผนงานโดยการนำผลการวิเคราะห์ปัญหา Problem situation การจัดทำแผนงาน /โครงการให้สอดคล้องกับปัญหาโดยใช้หลัก ๕W๒H ตลอดทั้งรวมกันออกกำลังกายในช่วงการประชุม ตามนโยบาย ของ กรมการแพทย์ ณ บ้านพักอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา