โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (4 เมย 64)

วันที่ 04-04-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุได้รับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่อง อำนวยความสะดวกแก่ญาติในการใช้เวลาวันหยุดในการดูแลผู้ป่วยและร่วมในการรักษากับทีมบุคลากรทางสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้บริการในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน มีการตรวจรักษาโดยแพทย์อายุรกรรมประสาท ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ คัดกรองปัญหาสุขภาพ รวมถึงการใช้ยาในผู้สูงอายุ และคลินิกทันตกรรมนอกเวลา ซึ่งคลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาตามนโยบายกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564