โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 05-04-2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย โดยมีนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานฯ ซึ่งมีทันตแพทย์หญิงนันทพร ใจยงค์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564