โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง ร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
วันที่:   05-02-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และทีมนักวิ่งจากโรงพยาบาล เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง รวมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ครั้งที่ ๕ SURAT CANCER HOSPITAL โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในโครงการดังกล่าว ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบกองทุนเมตตาโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว แพทย์หญิงศุภมาศ อำพล นายแพทย์ชำนาญการ ด้านเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้รับถ้วยรางวัลจากการวิ่งเข้าเส้นชัย อันดับที่ ๕ ในรุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี