โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาประสาทเชียงใหม่
วันที่:   23-02-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยาย แนวทางการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล และปัญหาอุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและทิศทางการดำเนินงาน การให้บริการที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของกรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมทีมผู้บริหาร โรงพยาบาลต้อนรับและบรรยายผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่