โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปมิติ การจัดบริการด้านสุขภาพ สังคม มิติชุมชน ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลระยะยาว
วันที่:   14-03-2561

พญ.ศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สิรินทร ฉันสิริกาญน์ จากคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี รศ.ผ่องพรรณ อรุณแสง รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลผู้สูงอายุ และนางสาวอรวรรณ์ คูหา จากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมของ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลระยะยาวในพื้นที่ ของสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑