โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน
วันที่:   20-03-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมโดย นางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน และนางนิรมัย มณีรัตน์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการวัดความดันโลหิต ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมฟรี ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561