โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รับฟังบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่องการแบ่งประเภทของเนื้องอกสมอง และการผ่าตัดกระดูกสันหลัง
วันที่:   21-03-2561

นายแพทย์ธรรมเวท เขตวิทย์ แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า บรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่องการแบ่งประเภทของเนื้องอกสมอง และการผ่าตัดกระดูกสันหลัง โดยมีนายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561