โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

วันที่ 26-04-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงศุภมาส อำพล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ นางนุชวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน และเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย Isolation Ward ร่วมให้การต้อนรับนายแพทย์ชูชาติ วิสัยพรม กุมารแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในโอกาสศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเปิดบริการ Isolation Room (Cohort Ward) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก ณ หอผู้ป่วย Isolation Ward โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564