โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลม

วันที่ 26-04-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับพัดลม จำนวน 11 ตัว (ขนาด 18 นิ้ว 2 ตัว, 16 นิ้ว 7 ตัว และ 14 นิ้ว 2 ตัว) จากคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย Covid-19 และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564