โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (28 เมย 64)

วันที่ 27-04-2564

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) จากผู้บริจาค ได้แก่ คุณณัฐชยาเทวีและเพื่อนๆ , กลุ่มยุพราช 1719 และศิษย์เก่าโรงเรียนพระหฤทัย รุ่น 14 ตามลำดับ มอบให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564