โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่:   21-03-2561

นางสายนที ไทยสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพเข้าศึกษาดูงานในโครงการ "สัญจรเพื่อการเรียนรู้" และรับฟังการบรรยายเรื่อง "การเสริมสร้างความเข้มแข็งในงานสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาล" เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561