โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันโรคลมชัก 26 มีนาคม 2561
วันที่:   26-03-2561

พ.ญ.ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและคณะเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันโรคลมชัก โดยในกิจกรรมได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคลมชัก และคำแนะนำแก่ประชาชนและผู้มารับบริการเกี่ยวกับโรคลมชัก ณ ลานกิจกรรม บริเวณภายในอาคารผู้ป่วยนอก ในวันที่ 26 มีนาคม 2561