โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในสถานประกอบการ
วันที่:   27-03-2561

นางวิริยาภรณ์ สิงห์ทองวรรณ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายแนวทางการปฏิบัติงานแก่คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเพื่อเข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในสถานประกอบการ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561