โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 พค 64)

วันที่ 11-05-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ ชุดพัดลมกรองอนุภาคระดับสูงที่ต่อเข้ากับชุดคลุมศีรษะ (ชุด PAPR) จำนวน 5 ชุด และแว่นตากันลม (Goggle) จำนวน 20 อัน (นำส่งทางไปรษณีย์) จากบริษัท Thaimic และ บริษัท Honda มอบให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564