โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์
วันที่:   02-04-2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่