โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์
วันที่:   02-04-2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 เพื่อเตรียมนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?