โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561
วันที่:   09-04-2561

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกออกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่
    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?