โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561
วันที่:   09-04-2561

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นการแสดงออกออกถึงเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวเชียงใหม่ ในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่