โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ชนิด N95 เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
วันที่:   04-04-2561

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ ร่วมกับเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบคุณภาพ รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวมใส่หน้ากากอนามัย N95 ที่ทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่านได้สวมใส่เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ และป้องกันอันตรายจากพิษของฝุ่นละอองบางชนิดที่กำลังเป็นปัญหาในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้