โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -2 มิย 64

วันที่ 02-06-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ ร่วมสะสมแต้มกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” ประเภทการเต้นแอโรบิค เวลา 30 นาที มีการรักษาระยะห่าง Distancing ในระหว่างกิจกรรม และรับมอบของบริจาคจากประชาชนที่มามอบให้ โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบของรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่ ที่สะสมแต้มกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 สูงสุด ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564