โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR)

วันที่ 04-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) หลังจากปิดหอผู้ป่วยวิกฤต COVID-19 ตามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการเตรียมเปิดรับผู้ป่วยหนักโรคทางระบบประสาทต่อไป โดยหลังจากพิธีทำบุญได้มีการนิมนต์พระเพื่อพรมน้ำมนต์ตามหอผู้ป่วยต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ป่วยและญาติ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564