โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมชุดอุปกรณ์

วันที่ 07-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านการพยาบาล และนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน พร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ ยี่ห้อ Hamilton รุ่น C3 พร้อมชุดอุปกรณ์ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณอลงกรณ์ กาศทิพย์ และคุณวรัญญา เทพสาร มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564