โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยา
วันที่:   10-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้าหรือถุงกระดาษมาบรรจุยาแทนถุงพลาสติก โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จะงดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยาให้แก่ผู้มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมบริจาคถุงผ้าหรือถุงกระดาษที่เหลือใช้เพื่อใช้ในการบรรจุยาให้แก่ผู้อื่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561