โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยา
วันที่:   10-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์เชิญชวนให้ผู้มารับบริการนำถุงผ้าหรือถุงกระดาษมาบรรจุยาแทนถุงพลาสติก โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จะงดการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยาให้แก่ผู้มารับบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และเชิญชวนผู้มารับบริการร่วมบริจาคถุงผ้าหรือถุงกระดาษที่เหลือใช้เพื่อใช้ในการบรรจุยาให้แก่ผู้อื่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?