โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 08-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 201 ราย โดยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 156 ราย และวัคซีนซิโนแวคฉีดให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 45 ราย หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที พบว่ามีอาการความดันโลหิตสูง 4 ราย พักสังเกตอาการต่อ มีอาการเป็นปกติและกลับบ้านได้ และโดยเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” จัดขึ้น ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564