โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONE

วันที่ 09-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหาร จำนวน 30 กล่อง จากร้าน DECK ONE โดยคุณประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ และคุณวิบูลย์ อุตสาหจิต มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564