โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”อธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบขนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 09-06-2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบคุกกี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นผู้แทนส่งมอบคุกกี้จากอธิบดีกรมการแพทย์ และได้มอบโดนัท Krispy Kreme ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน และด้านการดูแลผู้ป่วย COVID-19 โดยมีนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564