โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -9 มิย 64

วันที่ 09-06-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ ร่วมสะสมแต้มกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” ประเภทการเต้นแอโรบิค เวลา 30 นาที และมีการรักษาระยะห่าง Distancing ในระหว่างกิจกรรม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบหนังสือ “อย่าเชื่อหมอ..เชื่อหมอเถอะ” เขียนโดย แพทย์หญิงอัญชัญ คุณาศักดากุล แพทย์เชียงใหม่ รุ่น 25 ในการแบ่งปันประสบการณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564