โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เรื่อง อธิบดีกรมการแพทย์และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2
วันที่:   17-04-2561

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงภัทธา อังสุวรรณ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ในการนี้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการเพิ่มเติมของอธิบดีกรมการแพทย์ การรับมอบเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และพิธีรดน้ำดำหัวอธิบดีกรมการแพทย์ โดยระหว่างการตรวจเยี่ยมอธิบดีกรรมการแพทย์ได้มีการนำออกกำลังกายประกอบเพลงดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยี ของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561