โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-9 มิย 64

วันที่ 09-06-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 174 ราย โดยฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 154 ราย และวัคซีนซิโนแวคให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 60 ปี จำนวน 20 ราย หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง โดยเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” จัดขึ้น ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564