โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 18-04-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง 2561 ณ ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561