โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารจาก ร้าน DECK ONE-21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบอาหารจำนวน 30 กล่อง จากร้าน DECK ONE มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564