โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เดินเยี่ยมหน่วยงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เดินเยี่ยมแต่ละหน่วยงาน สอบถามการปฏิบัติงาน สำรวจความรู้สึก จิตใจ ความเครียด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการดูแลสุขภาพจิตของบุคลากร โดยได้มอบของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564