โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน

วันที่ 21-07-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน ตามที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่มีอายุ 20-40 ปี จำนวน 15 ราย เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564