โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) เพื่อติดตามรายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดูแลสุขภาพจิตบุคลากร แนวทางการตรวจ Rapid Antigen Test การทำ Home Isolation การบริหารจัดการวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และการฉีดบูสเตอร์โดส เข็มที่ 3 ให้กับบุคลากรด่านหน้า โดยมีทีมปฏิบัติการ วาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564