โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 (Booster Dose)-21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ และให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกแก่นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 บูสเตอร์โดส (Booster Dose) โดยฉีดแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็มที่ 3 สำหรับบุคลากรที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 20 ราย และบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 16 ราย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง โดยโรงพยาบาลได้เน้นย้ำการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564