โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -21 กค 64

วันที่ 21-07-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจเวอร์ชั่นล้านนา การเต้นบาสโลบ ร่วมสะสมแต้มกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” ประเภทการเต้นแอโรบิค เวลา 30 นาที ซึ่งมีการรักษาระยะห่าง Distancing ในระหว่างกิจกรรม และรับมอบของบริจาคจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มามอบให้ ณ บริเวณลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564