โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคลมชักแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   25-04-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคลมชักแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา