โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารและน้ำเฉาก๊วย จำนวน 60 ชุด

วันที่ 02-08-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอาหาร และน้ำเฉาก๊วย จำนวน 60 ชุด จากคุณจุฑามาศ เจิง มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้ส่งมอบอาหารและน้ำเฉาก๊วยให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงานรักษาความสะอาด และพนักงานรักษาความปลอดภัย รับมอบ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564