โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนมหวานลอดช่องแตงไทย

วันที่ 02-08-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบขนมหวานลอดช่องแตงไทย จำนวน 30 ถ้วย จากร้านถึงเชียงใหม่ มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงพยาบาลส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้รับบริการและญาติ รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564